dijous, 25 d’abril de 2013

Credit de síntesi

Com tots els altres col·legis hem començat a fer el treball de síntesi i hi ha hagut una activitat que ens ha agradat bastant : ''L'entrevista als avis''

De bon matí vam anar a recorre'ns Vilanova del Camí per preguntar-li a la gent gran com es desplaçaven abans , si els i era fàcil o difícil, si era economic, o si els agradava més abans que ara.
Vam dividir-nos ens grups de quatre alumnes i cada grup es va dirigir a una persona de la tercera edat i varem ferli preguntes sobre el tema de la Mobilitat.
Estem molt satisfets del comportament de la gent gran per que van ser molt receptius a l'hora de contestarnos i molt amables.

MÀ ARTICULADA

Aquesta setmana i seguint amb  els experiments , hem fet una mà articulada. Els experiments  suposen  una nova manera de treballar en la qua...